Hlavná stránka

 

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Aktivity združenia SOLUS majú hmatateľné prínosy nielen pre členské spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov. Združenie SOLUS bolo zaregistrované v novembri 2005 a fakticky zahájilo činnosť v decembri 2005.

Dovoľte nám informovať Vás, že akcionár spoločnosti SID Slovensko, a.s., ktorá pre združenie SOLUS zabezpečila spracúvanie Registra FO a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS, sa rozhodol pozastaviť svoju činnosť na slovenskom trhu. Od 30.1.2017 združenie SOLUS preto nespracúva v registroch žiadne údaje.

SOLUS však riadne pokračuje v svojej činnosti, ktorej náplňou sú najmä asociačné aktivity.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, E-mail: info@solus.sk,
Tel: + 421 (0) 2 54 410 854, Fax: + 421 (0) 2 54 410 855
Webdesign Studio GAT