Členovia

 

Do činnosti združenia SOLUS sa môže zapojiť mnoho spoločností z rôznych ekonomických sektorov. Členmi združenia môžu byť nebankové finančné inštitúcie, banky, mobilní operátori, distribútori elektrickej energie či ďalšie spoločnosti. Všetky tieto spoločnosti môžu vďaka členstvu v združení SOLUS prostredníctvom negatívneho klientskeho registra efektívnejšie riadiť riziko pri službách, ktoré poskytujú.

 

Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Tel: +421 2 68 29 88 01
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Tel: +421(0)2-68 23 03 02
mBank
COFIDIS, a.s.
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Tel: +421(0)2-32 220 616
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
Tel: +421(0)33-77 67 111
Home Credit
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Tel: +421 2 36 602 000
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25, 824 96 Bratislava
Tel: +421(0)2-20 64 11 59
Prof Credit
s Autoleasing SK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Tel: +421(0)2-48 62 98 00
 
s Autoleasing
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Tel: +421(0)2-62 02 01 00
 

 

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, E-mail: info@solus.sk,
Tel: + 421 (0) 2 54 410 854, Fax: + 421 (0) 2 54 410 855
Webdesign Studio GAT